Валютний курс: перелік фактор, які впливають на формування котирувань

Валютний курс: перелік фактор, які впливають на формування котирувань

Сьогодні жодну людини в Україні не здивуєш операціями, пов’язаними з купівлею, продажем або конвертацією іноземної валюти. Велика кількість громадян нашої країни використовує американську національну валюту або євровалюту для того, щоб зберігати свої заощадження або формувати фінансовий резерв на непередбачені витрати.

При цьому більшість українців не замислюється про те, які фактори можуть вплинути на валютний курс. Знання цієї інформації дозволить коректно прогнозувати валютні коливання і скачки, що надасть можливість отримувати гарний прибуток.

Що таке валютний курс?

Це поняття має на увазі вартість національної грошової одиниці однієї держави, яка виражається за допомогою грошей іншої країни. Валютні котирування важливі для того, щоб визначити пропорції конвертації, наприклад, в рамках міжнародної торгівлі послугами або продукції. Також це поняття використовується в процесі руху капіталів і переоцінки рахунки в інвалюті.

Ціна національної валюти – купівельна спроможність. До того, як був скасований золотий стандарт, паритет купівельної спроможності визначали кількістю золота в кожній грошовій одиниці. При цьому зміна валютного курсу було істотним, в межах одного відсотка. Зміна котирувань було пов’язано з витратами на перевезення золота через державний кордон.

Після того, як золотий стандарт був скасований, курс валют почав формуватися під впливом пропозиції та попиту. Наприклад, якщо попит збільшується, курс також зростає. І, відповідно, якщо пропозицій на ринку більше, курс менше.

Фактори, які впливають на валютний курс

Процедура формування вартості іноземної грошової одиниці – складний і дуже трудомісткий процес, який тісно пов’язаний зі світовою, національною політикою і економікою. З цієї причини для того, щоб була можливість прогнозувати валютні коливання, необхідно точно знати, які чинники впливають на них.

На курс іноземної валюти впливає:

  • рівень інфляції;
  • процентні ставки рефінансування;
  • стан національного платіжного балансу;
  • конкурентоспроможність товарів країни;
  • діяльність фінансових організацій, особливості спекулятивних валютних транзакцій;
  • вартість сировини, а також енергоносіїв.

Крім цих факторів, на вартість іноземної валюти, вираженої в національній грошовій одиниці, впливає політичні ситуації. Різні катаклізми, війна, критичні зміни супроводжуються масовою панікою і, відповідно, знеціненням національних грошей країни, різкими коливаннями котирувань.

Leave a Comment